top of page

Beskrivelse av fellesarealene

Parkering

Hver leilighet får en parkeringsplass for bil på avlåst parkeringsområde. Alle parkeringsplassene har uttak til El-bil (16A 1 fas), som er koblet rett på måleren i leiligheten.

HC-parkeringsplass

En av parkeringsplassene er tilrettelagt for bevegeleseshemmede.

Sykkelparkering

Innenfor avlåst område er det sykkelparkering under tak.

Her er det to uttak til lading av el-sykler.

Avfall

Felles avfallsdunker med kildesortering for leilighetene plasseres ved parkeringsplass for biler og sykler.

Gjerder rundt eiendommen

Eiendommen gjerdes inn i to seksjoner.

Seksjon 1 er inngangspartiet til leilighetene med plen og lekearealer. Dette området er egnet til felles rekreasjon og sikker lek for barn. Totalt 380 kvm. 

Seksjon 2 er parkeringsområdet og skur for avfall. Dette området blir sikret med egen motorisert bom. Hver leilighet har en fjernkontroll for betjening av bommen.

Dette området er på 360 kvm.

Heis og rullestolrampe

Alle leilighetene er tilrettelagt. Ute er det en rampe med stigning på 1:15 ihht til kravene fra TEK10. Inne i felles trapperom er det heis til alle tre etasjene. (ikke kjeller)

Boder i kjeller

Hver leilighet får en bod på 5 kvm i kjelleren. Kjelleren er tørr og vil holdes på 10-12 grader året igjennom. Dette sikrer god kvalitet på lagring.

bottom of page